1. خانه
  2. مستندات
  3. Call of Duty : Modern Warfare 3
  4. ACT II – اینتل

ACT II – اینتل

GOALPOST

در این مرحله ۳ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از خروج از اسکله و ورود به شهر، در سمت راست، لاشه یک هواپیما را می بینید. وارد آن شده و اولین اینتل را بردارید.
۲٫ با پیشروی در خیابان شهر به میدانی می رسید که در سمت چپ آن، یک تانک روسی منهدم شده قرار دارد. در سمت چپ این تانک یک دیوار آجری وجود دارد. دومین اینتل برروی جعبه ای در کنار دیوار قرار داده شده است.

۳٫ پس از رسیدن به ماشین های محافظ معاون رییس جمهور آمریکا، برای پیدا کردن معاون باید وارد ساختمانی در کنار این ماشین ها شوید. پس از ورود به این ساختمان، سومین اینتل را برروی میزی در سمت راست مشاهده خواهید کرد.

RETURN TO SENDER
در این مرحله ۳ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از ورود به پایگاه، در سمت چپ لاشه کشتی را می بینید و در کنار آن ساختمانی که کشتی بوسیله زنجیر لنگر به آن وصل شده است. وارد این ساختمان شده و از پلکان بالا بروید. اولین اینتل برروی یک میز قرار داده شده است.
۲٫ پس از ورود به دفتر واراب، دومین اینتل را برروی میزی در سمت چپ اتاق مشاهده می کنید.

۳٫ پس از نمایش زمان جهت رسیدن به موقعیت دوم برای سوار شدن بر هلیکوپتر، به مسیری می رسید که افراد دشمن ماشینی را آتش زده و آن را به سمت شما حرکت می دهند. در این موقعیت، ساختمانی در انتهای مسیر و اتاق کوچکی در سمت راست آن قرار دارد. سومین اینتل در درون این اتاق، برروی میزی قرار داده شده است.

BACK AND DRAG
در این مرحله ۴ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از رسیدن به کتابفروشی، به طبقه دوم بروید. اولین اینتل را در کنار یک پنجره پیدا خواهید کرد.
۲٫ پس از ملحق شدن به گروه GIGN، به میدانی می رسید که در درون آن چند کافه و یک پلکان وجود دارد. وارد کافه ای به اسم Cafede Paris که در سمت راست پلکان قرار دارد، شده و از پشت کافه، دومین اینتل را از روی میزی بردارید.
۳٫ پس از پیشروی در فاضلاب، به موقعیتی می رسید که افراد وُلک از یک Flash Bang استفاده می کنند. پس از مشاهده فرار وُلک، قبل از تعقیب او، سومین اینتل را از روی جعبه زرد رنگ برق، در سمت چپ اتاق بردارید. این جعبه در پشت دیوار قرار داده شده و برای دیدن آن باید به میانه های اتاق بروید.

۴٫ پس از برداشتن سومین اینتل از پلکان موجود بالا رفته و از فاضلاب خارج شوید. راهروهای ساختمانی که در آن قرار دارید را پیموده تا به آخرین راهرو، یعنی راهرویی که در آن دو آسانسور ساختمان قرار دارند، برسید. برروی یکی از جعبه های سمت چپ که با علامت ستاره قرمز مشخص شده اند، چهارمین اینتل را مشاهده کنید.

 

IRON LADY
در این مرحله ۲ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از رسیدن گروه دلتا به حیاط هتل، گلخانه ای در سمت چپ حیاط مشاهده می کنید که در انتهای آن یک پلکان قرار دارد. از پلکان بالا رفته و اولین اینتل را بگیرید.

۲٫ پس از رسیدن گروه دلتا به پلی که به برج ایفل راه دارد. در میانه های پل، اتوبوسی را مشاهده می کنید . وارد آن شده و دومین اینتل را بردارید.

EYE OF THE STORM
در این مرحله ۲ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از آنکه به همراه سوپ، دو سرباز روسی را در خیابان کشتید، وارد ساختمانی در سمت راست می شوید. برروی میز سمت راست اولین اینتل را مشاهده می کنید.

۲٫ به میدانی می رسید که به علت ازدیاد نیروهای روسی دیگر قادر به ادامه مسیر نیستید، پس از مدتی پرایس به همراه گروه مقاومت آمده و توجه سربازان را به خود جلب می کنند. در سمت چپ، دومین اینتل را برروی میزی خواهید یافت.

BLOOD BROTHERS
در این مرحله ۱ عدد اینتل وجود دارد.

پس از آنکه سوپ را زمین گذاشتید، پرایس او را بلند کرده و از در عقب، وارد مغازه ای می شوید. تنها اینتل موجود در این مرحله را می توانید در گوشه سمت راست، در زیر پنجره مغازه مشاهده کنید.

STRONGHOLD

در این مرحله ۲ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از منفجر کردن مرکز فرماندهی و هنگام فرار، قبل از خروج از ساختمان پایگاه به اتاق سرور پایگاه می رسید. این اتاق دارای یک در خروجی در سمت راست و یک در، مربوط به قسمت برق که در سمت چپ اتاق قرار دارد، می باشد. وارد اتاق سمت چپ شده و اولین اینتل را از روی جعبه زرد رنگ برق بردارید.
۲٫ پس از خروج از ساختمان پایگاه و بالا رفتن از پلکان سمت راست و عبور از روی دیوار و رسیدن به اتاقی که در سمت دیگر دیوار قرار دارد. در اواسط راهروی اتاق دومین اینتل را خواهید یافت.