1. خانه
  2. مستندات
  3. Call of Duty : Modern Warfare 3
  4. اینتل

اینتل

در این بازی ۴۶ عدد اینتل وجود دارد.
برای برداشتن هر اینتل، کافی است در کنار آن ایستاده و کلید F را بفشارید.