1. خانه
  2. مستندات
  3. Brothers in Arms: Hells Highway
  4. فصل اول:Lost

فصل اول:Lost

آینت هوون؛ هلند – سپتامبر ۱۹۴۴
در ابتدای بازی لاگت را مشاهده می کنید که رازی را با بیکر در میان می گذارد، مرور خاطرات کودکی و اتفاقاتی که اخیرا افتاده!
پس از تماشای فیلم وارد بازی می شوید. با هم رزمانتان به دنبال فرانکی هستید! پس از دیدن فیلم در نقش بیکر بازی را آغاز می کنید. «رِد» یکی از هم رزمان و دوستانتان، دست شما را گرفته و بلند می کند.
به طرف درب روبرو بروید. با زدن کلید C نشسته و به دنبال رد وارد راهرو شوید. با زدن دوباره کلید C می توانید برخیزید. اما فعلا برای حفظ جان خود از این کار صرف نظر کنید. کنار دیوار پناه گرفته و به جلو بروید. با فشردن و نگاه داشتن کلید Space به دنبال رد طول راهرو را دویده وارد اتاق سمت چپ شوید. (مسیر به سمت شمال است.) پس از وارد شدن، رد به شما اخطار می دهد که تعداد نیروهای دشمن زیاد است. جلو رفته و پس از قرار گرفتن در نقطه مشخص شده با زدن کلید Q پناه بگیرید. پس از وارد شدن نیروها آن ها را بکشید. در این حین باید رد را نیز پوشش دهید. پس از کشتن دشمن جلو رفته و با فشردن E می توانید سلاح خود را تعویض نمایید. از قسمت فروریخته دیوار سمت راست وارد شده و از دیوار فروریخته سمت دیگر اتاق خارج شوید. به دنبال رد به راست رفته وارد راهروی دیگری در بیمارستان می شوید.مسیر را تا انتهای راهرو ادامه داده و سپس به راست بروید. جلو رفته پشت دیوار پناه بگیرید. از ورودی سمت چپ نیروهای دشمن را که راه را مسدود نموده اند از سد راه بردارید. وارد شده، به اتاق سمت راست راهرو بروید. پس از کشتن دو سرباز بعدی جلو رفته و پشت رد بایستید. درب راهرو بعدی آتش گرفته و سربازی که درحال سوختن است از آنجا به بیرون پرت می شود. مسیر شما همین راهرو است.
وارد راهرو شوید. بازی بارگذاری می شود. رد از اینکه همه شهر آتش گرفته ابراز نگرانی می کند.بعد از خروج از راهرو به سالن بزرگی می رسید. چهار سرباز دشمن را از پا درآورده و از درب بعدی بدون اینکه منتظر رد باشید به سمت درب دیگر رفته و وارد سالن شوید تا فیلم را مشاهده کنید. گویا بیکر کمی آشفته به نظر می رسد!؟